فاEn

Follow Us:

تست پایداری دما، رطوبت و نور

ارزیابی میزان پایداری انواع اشکال دارویی در برابر دما، رطوبت و نور از جمله مهم‌ترین آزمون‌های کلیه صنایع داروسازی می‌باشد. اتاق ها و اتاقک های شبیه سازی شرایط نگهداری دارو، شرایط پایدار دما، رطوبت و نور را در چمبرها و محفظه های پایداری بر طبق استانداردها و الزامات ICH Q1A , Q1B فراهم می‌آورند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه