فاEn

Follow Us:

کروماتوگرافی

روش کروماتوگرافی یکی از پرکاربردترین روش‌های آنالیزی در تمامی شاخه‌های شیمی و علوم زیستی است. در این روش از تمایل متفاوت مواد به فازهای ساکن برای جداسازی استفاده می‌شود. مخلوط مایع یا گاز از روی یک بستر ثابت عبور داده شده و به دلیل متفاوت بودن سرعت حرکت اجزای تشکیل دهنده مخلوط در عبور از این فاز ساکن، مخلوط به اجزای تشکیل دهنده خود تجزیه می‌شود.

نمایش دادن همه 2 نتیجه