فاEn

Follow Us:

افتخارات

خانه افتخارات

افتخارات شرکت فن آوری پیشرفته جهان

شرکت فن آوری پیشرفته جهان با سال ها سابقه درخشان در زمینه تامین و تجهیز آزمایشگاهی علمی، تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی موفق به کسب رضایت شما مشتریان عزیز،
گواهی نامه از مراجع ذی‌صلاح و تقدیرنامه های متعدد شده است.

تقديرنامه ها

۱۸ سال حضور شرکت FPJ در رویدادهای علمی، آموزشی، تحقیقاتی، بازرگانی و صنعتی

گواهی نامه ها

گواهی نامه ها و مدارک اعطا شده از سوی سازمان های معتبر مدیریتی و نظارتی ملی و بین المللی

نامه های رضایتمندی

همکاری با صدها مرکز علمی، تحقیقاتی، آموزشی، تولیدی، بهداشتی، صنعتی و نظارتی