فا En

Follow Us:

دستگاه تست شرایط محیطی

دستگاه های تست شرایط محیطی در صنعت با فراهم آوردن شرایط دمایی، رطوبتی، نور، لرزش و شبیه سازی شرایط روز و شب، در بسیاری از شاخه‌های صنعتی کاربرد دارند. این اتاق‌ها و اتاقک‌های تست شرایط محیطی با کنترل دما، رطوبت، نور و ایجاد شوک های حرارتی و لرزشی، ارزیابی کیفیت محصول اولیه، میانی و تولیدی را امکان‌پذیر می‌سازند.

مشاهده همه 2 نتیجه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE