دبیرخانه رسمی کمیته بین المللی استانداردسازی

انتخاب شرکت فن آوری پیشرفته جهان به عنوان دبیرخانه کمیته بین المللی استانداردسازی اندازه گیری مایعات برودتی توسط سازمان ملی استاندارد ایران

با افتخار به اطلاع می­رساند شرکت فن آوری پیشرفته جهان (FPJ) به مدت سه سال به عنوان دبیرخانه کمیته فنی ISIRI/OIML/TC8/SC6 انتخاب گردید.

     سازمان ملی استاندارد ایران با هدف ساماندهی مشارکت گروه­ های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان­ های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته­ های فنی متناظر نمود تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشند.

     از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته­ های فنی سازمان بین ­المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، کمیته فنی ISIRI/OIML/TC8 جلسه ­ای با عنوان “اندازه گیری کمیت­ های سیالات “ به منظور تجدید و بهبود ساختار، در 28 مرداد ماه 1396 در محل سازمان ملی استاندارد تشکیل داد.

      در این جلسه جناب آقای مهندس شاهزاده به اتفاق آراء به سمت نائب رئیس کمیته اندازه­ گیری مایعات برودتی انتخاب گردیدند. همچنین با توجه به سوابق ارزشمند شرکت فن آوری پیشرفته جهان (FPJ) در زمینه استانداردها و الزامات صنایع مرتبط با مایعات برودتی، این شرکت به عنوان دبیرخانه رسمی کمیته بین­ المللی استاندارد­سازی ISIRI/OIML/TC8/SC6 انتخاب گردید.