فاEn

Follow Us:

گالری تصاویر

خانه گالری تصاویر

گالری تصاویر شرکت فن آوری پیشرفته جهان

مشارکت FPJ در رویدادهای شاخص ملی و بین المللی مربوط به حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی

کارگاه‌های برگزار شده

برگزاری کارگاه ها، سمینارها و وبینارهای علمی برای
متخصصان، محققان و پژوهشگران

همایش ها و سمینار های علمی

شرکت در همایش ها و سمینارهای علمی ملی و بین المللی در حوزه علوم تحقیقاتی، پژوهشی و آزمایشگاهی

نمایشگاه‌ها

حضور شرکت فن آوری پیشرفته جهان در نمایشگاه های ملی و بین المللی در 18 سال فعالیت مستمر