1380 تا 1383

  • تاسیس شرکت فن‌آوری پیشرفته جهان
  • نمایندگی رسمی فروش محصولات SG Waters
  • نمایندگی رسمی فروش محصولات Domnik Hunter
  • نمایندگی انحصاری فروش سیستم‌های کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی
  • راه‌اندازی واحد خدمات پس از فروش