1396 تا 1400

  • برنامه 5 ساله جهت رهبری بازارهای هدف
  • اخذ نمایندگی از کمپانی‌های صاحب تکنولوژی
  • ارتقاء به ISO 9001: 2015
  • پیاده‌سازی استراتژی توسعه
  • کسب اکثریت سهم فروش در بازارهای هدف