فا En

Follow Us:

All posts by نازی آرزوفر

خانه مفاله ارسال شده توسطنازی آرزوفر
هیچ تصویری یافت نشد
روز پژوهش

روز پژوهش گرامی باد

روز پژوهش در این بزنگاه تاریخ ساز که چشم همه جهانیان &#823...
هیچ تصویری یافت نشد

روز دانشجو مبارک

پاییز در حال اتمام است و خاطرات دانشجویی تان برگ …...
هیچ تصویری یافت نشد

روز ملی کیفیت

در طول 20 سال پشتیبانی مستمر، مفهوم کیفیت در ارایه خدمت ...
هیچ تصویری یافت نشد

روز داروسازی مبارک

آنگاه که درد مندی به واسطه مجعزه دانش تو بهبود می یابد و...
هیچ تصویری یافت نشد

روز کارمند مبارک

ماهیت کارمند خدمت است.روز کارمند بر کارمندان پر تلاش مب...
هیچ تصویری یافت نشد

روز پزشک گرامی باد

شرکت فن آوری پیشرفته جهان بزرگداشت روز پزشک را به تک تک ...