عضو محترم هیئت مدیره و مدیریت فنی شرکت فن آوری پیشرفته جهان جناب آقای مهندس سلطانی درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم